Çdo vit data 10 tetor shënon Ditën Botërore të Shëndetit Mendor. Qëllimi i kësaj dite është që
të rrisë ndërgjegjësimin për problemet e shëndetit mendor. Këtë vit, një rëndësi e veçantë i jepet
parandalimit të vetëvrasjeve.

Parandalimi është diçka me të cilën mund të ndihmojmë të gjithë individualisht. Një bisedë e shkurtër me një person tjetër ndonjëherë mund të jetë e mjaftueshme për të bërë ndryshimin midis jetës dhe vdekjes për ta.

Këshilla ‘PRIT’ është një mënyrë e mirë për të mbajtur mend se si mund të mbështetni një person tjetër që mund të ketë tendenca vetëvrasëse.
Prit për :Shenja të shqetësimit dhe sjelljes së pa pritur

p.sh. tërheqje nga jeta sociale, heshtje e tepruar, nervozizëm, shpërthim unarakteristik, duke folur për vdekje ose vetëvrasje

Ripyeteni “a keni mendime vetëvrasëse?

“Të pyesësh dikë për vetëvrasje nuk e inkurajon atë dhe as nuk e shtyn një person të fillojë të mendojë për të; në të vërtetë mund të ndihmojë në parandalimin e saj dhe mund të fillojë një bisedë potencialisht për të shpëtuar jetën.

Ikën, largohet dhe mbaron – siguroni të dashurin tuaj që, me ndihmë, ndjenjat e tyre për vetëvrasje do të kalojnë.

Takohuni dhe bisedoni me të tjerët – inkurajoni të dashurin tuaj të kërkojë ndihmë nga një mjek i përgjithshëm ose një profesionist i shëndetit.

Mund të dëshironi të ndani grafikun më poshtë, i cili përmbledh këshillat tona për parandalimin e vetëvrasjeve.