Sindroma Down nuk është një sëmundje, por një çrregullim kromozomik. Kjo sindromë e shoqëron fetusin që në ngjizje të tij e përgjatë gjithë jetës. Nuk ka një shkaktar shkencërisht të vërtetuar të këtij ndryshimi të kromozomeve në numër. Duke qenë se sindroma Down nuk kategorizohet si sëmundje nuk ka kuptim
të themi që ka një kurë për të. Personat e lindur me sindromën down kanë një kromozon shtesë, që është kromozomi 21.

Në vendin tonë, prevalenca e sindromës Down është ulur nga 1 në 730 lindje në vitin 2011
në 1 në 1800 lindje në vitin 2018 (nga 1.4 në 0.6 për 1000 lindje, respektivisht nga viti 2011 në vitin 2018). Sidoqoftë, ato mund të ndodhin në një moshë të mëvonshme dhe zgjasin disi më gjatë. Kur vlerësoni sjelljen në një fëmijë ose të rritur me sindromën Down është e rëndësishme të shikoni sjelljen në kontekstin e moshës së zhvillimit të individit, jo vetëm moshën e tij ose të saj kronologjike.

Është gjithashtu e rëndësishme të njohësh nivelet e aftësive gjuhësore të pritjes dhe shprehjes së individit, pasi shumë probleme të sjelljes lidhen me zhgënjimin me komunikimin. Shumë herë, çështjet e sjelljes mund të adresohen duke gjetur mënyra për të ndihmuar personin me sindromën doën të komunikojë në mënyrë më efektive. Persont që kanë 21 kromozone, që diagnostifikohen me sindromën down duhet të
marrin trajtime specifike si dhe te ndjekin programe te veçanta si psh:

 Terapi konjitivo të sjelljes
 Terapi fizike
 Terapi gjuhe /komunikimi (logopedi)
 Terapi okupacionale
 Psikomotiricitet
 Terapi të lojës, etj.


Vlerësimi i një personi me sindromën Down i cili paraqet një çrregullim në sjellje është të përcaktoni nëse ka ndonjë problem mjekësor akut ose kronik që lidhet me sjelljen e identifikuar. Më poshtë është një listë e problemeve më të zakonshme mjekësore që mund të shoqërohen me ndryshime të sjelljes.


 Vizioni ose deficiti i dëgjimit
 Funksioni i tiroides
 Sëmundja celiake
 Apnea e gjumit (ndërprerja e frymëmarrjes gjatë gjumit)
 Anemia
 Refluksi gastroezofageal
 Konstipacioni
 Depresioni
 Ankthi

https://www.ndss.org/resources/managing-behavior/
http://www.ishp.gov.al/event/9037/ ( linku per informacioni ne shqip / statistika )