DITA BOTËRORE E SHËNDETIT MENDOR

DITA BOTËRORE E SHËNDETIT MENDOR

Tradicionalisht, në Shqipëri kujdesi i shëndetit mendor është ofruar nga shërbime të centralizuara, të orientuara dhe të përqendruara tek simptomat. Këto shërbime i janë ofruar popullatës sipas një skeme ku dominonin shërbimet me shtretër, kjo jo vetëm në terma të...