BE THE CHANGE
BE THE CHANGE
CILAT JANË

OBJEKTIVAT TONA?

CILAT JANË OBJEKTIVAT TONA
Shërbime sociale për grupet e cenueshme përmes ofrimit të psikoterapisë, trajnimeve dhe shërbimeve këshilluese.
Specializimet në qasje të caktuara të psikoterapisë.
Organizimi i kurseve të trajnimit, seminareve, diskutimeve, konferencave dhe aktiviteteve edukative në fusha të ndryshme të psikologjisë, psikoterapisë dhe këshillimit.
Bashkëpunoni me universitete, qendra kërkimore dhe institucione të ngjashme në Shqipëri dhe jashtë saj, me qëllim të mbështetjes së iniciativave të kërkimit të psikologjisë individuale dhe grupore dhe psikoterapisë.
Shërbime sociale për grupet e cenueshme përmes ofrimit të psikoterapisë, trajnimeve dhe shërbimeve këshilluese.
Specializimet në qasje të caktuara të psikoterapisë.
Organizimi i kurseve të trajnimit, seminareve, diskutimeve, konferencave dhe aktiviteteve edukative në fusha të ndryshme të psikologjisë, psikoterapisë dhe këshillimit.
Bashkëpunoni me universitete, qendra kërkimore dhe institucione të ngjashme në Shqipëri dhe jashtë saj, me qëllim të mbështetjes së iniciativave të kërkimit të psikologjisë individuale dhe grupore dhe psikoterapisë.
Këshillimi dhe psikoterapia shërbejnë në shumë aspekte të jetës njerëzore…
Këshillimi dhe psikoterapia shërbejnë në shumë aspekte të jetës njerëzore…
ÇRREGULLIMET

E ANKTHIT

ÇRREGULLIMET

E HUMORIT

ÇRREGULLIME
PERSONALITETI
TRAUMA
TERAPI ÇIFTI
FOBI SPECIFIKE
ÇRREGULLIMET

E ANKTHIT

ÇRREGULLIMET

E HUMORIT

ÇRREGULLIME PERSONALITETI
TRAUMA
TERAPI ÇIFTI
FOBI SPECIFIKE
Çfarë mund të bëjmë për ju?
Be the change është një qendër psikoterapie, ku të gjithë mund të gjejnë mendjen, me një profesionalizëm të gjerë dhe përvojë me vite në këtë fushë, ne mund të ofrojmë një shërbim të mirë që shkon thellë në raportin e konsulentit dhe individit.
VLERËSIM I RASTEVE KLINIKE
PSIKOTERAPI 
KONSULENCË PSIKOLOGJIKE 
KONSULENCË NË ÇIFT
Çfarë mund të bëjmë për ju?
Be the change është një qendër psikoterapie, ku të gjithë mund të gjejnë mendjen, me një profesionalizëm të gjerë dhe përvojë me vite në këtë fushë, ne mund të ofrojmë një shërbim të mirë që shkon thellë në raportin e konsulentit dhe individit.
VLERËSIM I RASTEVE KLINIKE
PSIKOTERAPI 
KONSULENCË PSIKOLOGJIKE 
KONSULENCË NË ÇIFT
BËJI MUNDËSITË REALITET
NA KONTAKTO

BËJI MUNDËSITË REALITET

NA KONTAKTO

RRUGA E KAVAJES, TIRANE
+ 355 67 604 1111
RRUGA E KAVAJES, TIRANE
+ 355 67 604 1111