be the change

QENDËR KËSHILLIMI DHE PSIKOTERAPIE
Mëso më shumë

kËSHILLOHUNI MBI PROBLEMET TONA

KËRKONI NJË KONSULTË FALAS

be the change

Cilat janë objektivat tona?

1. Shërbime sociale për grupet e cenueshme përmes ofrimit të psikoterapisë, trajnimeve dhe shërbimeve këshilluese.

2. Specializimet në qasje të caktuara të psikoterapisë.

3. Organizimi i kurseve të trajnimit, seminareve, diskutimeve, konferencave dhe aktiviteteve edukative në fusha të ndryshme të psikologjisë, psikoterapisë dhe këshillimit.

4. Bashkëpunoni me universitete, qendra kërkimore dhe institucione të ngjashme në Shqipëri dhe jashtë saj, me qëllim të mbështetjes së iniciativave të kërkimit të psikologjisë individuale dhe grupore dhe psikoterapisë.

Specialitetet tona

Këshillimi dhe psikoterapia shërbejnë në shumë aspekte të jetës njerëzore…

Çrregullimet e ankthit

 Çrregullimet e humorit

Çrregullime personaliteti

Çrregullime në ushqyerje

Trauma

Terapi çifti

Fobi specifike

shërbimet

Çfarë mund të bëjmë për ju?

Be the change është një qendër psikoterapie, ku të gjithë mund të gjejnë mendjen, me një profesionalizëm të gjerë dhe përvojë me vite në këtë fushë, ne mund të ofrojmë një shërbim të mirë që shkon thellë në raportin e konsulentit dhe individit.

Vlerësim i rasteve klinike

psikoterapi

konsulencë psikologjike

konsulencë në Çift

BËJI MUNDËSITË REALITET

na kontakto

Rruga e kavajes, Tirane

355 67 604 1111

info@psikoterapia.al