RRETH NESH
RRETH NESH
BE THE CHANGE
Qendra “Be The Change” ofron shërbime për çrregullime psikologjike – çrregullime emocionale dhe të sjelljes siç janë depresioni, ankthi, paniku, fobia specifike, traumat, krizat e jetës personale dhe familjare dhe terapia në çifte.
BE THE

CHANGE

Qendra “Be The Change” ofron shërbime për çrregullime psikologjike – çrregullime emocionale dhe të sjelljes siç janë depresioni, ankthi, paniku, fobia specifike, traumat, krizat e jetës personale dhe familjare dhe terapia në çifte.
ME EKSPERIENCË
PROFESIONAL
TË BESUESHËM
ME EKSPERIENCË
PROFESIONAL
TË BESUESHËM
KRISTINA QIRICI
Psikologe, Psikoterapeute
Në vitin 2011 kam përfunduar studimet Bachelor për Psikologji, Universiteti i Shkencave Sociale të Kretës, Kretë, Greqi.

Gjatë viteve 2011 – 2019 kam marrë pjesë në disa seminare dhe konferenca rreth Psikologjisë, Shëndetit dhe Këshillimit në Universitetin e Kretës dhe në Universitetin “Harokopio” në Athinë, Greqi.

Në vitin 2015 përfundova studimet Master Shkencor për Psikologjinë e Punës & Biznesit në University of East London, Londër, Angli. (Msc in Occupational – Organisational Psychology).

Në vitin 2017 përfundova trajnimin “Specializim në Psikologjinë e Këshillimit dhe Sistemit Familjar” sipas kushteve europiane të udhëzuara nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

Sot jam në përfundim të specializimit “Psikoterapiste në Terapinë Njohëse të Sjelljes” (Cognitive Behavioral Psychotherapy) nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

Që prej vitit 2017 jam anëtare e Urdhrit të Psikologut dhe anëtare e Institutit të Psikologjisë Individuale “A. Adler” në Tiranë.

Aktualisht punoj si Psikologe në Rezidencën Studentore Universitare, qendrat nr. 1, 2, 3 dhe 4 në Tiranë.

 

KRISTINA QIRICI
Psikologe, Psikoterapeute

Në vitin 2011 kam përfunduar studimet Bachelor për Psikologji, Universiteti i Shkencave Sociale të Kretës, Kretë, Greqi.

Gjatë viteve 2011 – 2019 kam marrë pjesë në disa seminare dhe konferenca rreth Psikologjisë, Shëndetit dhe Këshillimit në Universitetin e Kretës dhe në Universitetin “Harokopio” në Athinë, Greqi.

Në vitin 2015 përfundova studimet Master Shkencor për Psikologjinë e Punës & Biznesit në University of East London, Londër, Angli. (Msc in Occupational – Organisational Psychology).

Në vitin 2017 përfundova trajnimin “Specializim në Psikologjinë e Këshillimit dhe Sistemit Familjar” sipas kushteve europiane të udhëzuara nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

Sot jam në përfundim të specializimit “Psikoterapiste në Terapinë Njohëse të Sjelljes” (Cognitive Behavioral Psychotherapy) nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

Që prej vitit 2017 jam anëtare e Urdhrit të Psikologut dhe anëtare e Institutit të Psikologjisë Individuale “A. Adler” në Tiranë.

Aktualisht punoj si Psikologe në Rezidencën Studentore Universitare, qendrat nr. 1, 2, 3 dhe 4 në Tiranë.