rreth nesh

 

“Bëhu Qendra e Ndryshimit” ofron shërbime për çrregullime psikologjike – çrregullime emocionale dhe të sjelljes siç janë depresioni, ankthi, paniku, fobia specifike, traumat, krizat e jetës personale dhe familjare dhe terapia në çifte.

01. me eksperiencË

 

02. profesional

 

03. të besueshëm

 

KRISTINA QIRICI

Psikologe, Psikoterapeute

– Në vitin 2011 kam përfunduar studimet Bachelor për Psikologji, Universiteti i Shkencave
Sociale të Kretës, Kretë, Greqi.

– Gjatë viteve 2011 – 2019 kam marrë pjesë në disa seminare dhe konferenca rreth Psikologjisë, Shëndetit dhe
Këshillimit në Universitetin e Kretës dhe në Universitetin “Harokopio” në Athinë, Greqi.

– Në vitin 2015 përfundova studimet Master Shkencor për Psikologjinë e Punës & Biznesit në
University of East London, Londër, Angli. (Msc in Occupational – Organisational Psychology).

– Në vitin 2017 përfundova trajnimin “Specializim në Psikologjinë e Këshillimit dhe Sistemit
Familjar” sipas kushteve europiane të udhëzuara nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

– Sot jam në përfundim të specializimit “Psikoterapiste në Terapinë Njohëse të Sjelljes”
(Cognitive Behavioral Psychotherapy) nga Shoqata Europiane e Psikoterapisë.

– Që prej vitit 2017 jam anëtare e Urdhrit të Psikologut dhe anëtare e Institutit të
Psikologjisë Individuale “A. Adler” në Tiranë.

– Aktualisht punoj si Psikologe në Rezidencën Studentore Universitare, qendrat nr. 1, 2, 3 dhe
4 në Tiranë.

na kontakto

Rruga e kavajes, Tirane

355 67 604 1111

info@psikoterapia.al