Dita kundër parandalimit të vetëvrasjes

Data 10 shtator është vendosur si Dita Botërore e Parandalimit të Vetëvrasjes. Vetëvrasja është një fjalë e “përshpëritur”, e papërshtatshme për një shoqëri të sjellshme. Familja dhe miqtë shpesh pretendojnë që nuk e dëgjojnë këtë fjalë të frikshme kur shqiptohet me...

Çrregullimet Bipolare Dita Ndërkombëtare 30 Mars

“E vetmja gjë e qëndrueshme e çrregullimit bipolar është paqëndrueshmëria e tij”. Kjo është dëshmia e një vajze qëvuan nga ky çrregullimi. Çrregullimet bipolare janë çrregullime të trurit që shkaktojnë ndryshime në gjendjenshpirtërore, energjinë dhe aftësinë për të...

Dita botërore e shëndetit mendor

DITA BOTËRORE E SHËNDETIT MENDOR Tradicionalisht, në Shqipëri kujdesi i shëndetit mendor është ofruar nga shërbime të centralizuara, të orientuara dhe të përqendruara tek simptomat. Këto shërbime i janë ofruar popullatës sipas një skeme ku dominonin shërbimet me...

Down syndrome

Down syndrome Down syndrome is not a disease but a chromosomal disorder. This syndrome accompanies the fetus throughout its conception throughout life. There is no scientifically proven cause of this change in chromosome number. Since Down Syndrome is not categorized...

ADHD Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

ADHD Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is a chronic condition that affects millions of children and often persists into adulthood. ADHD involves a combination of persistent problems, such as difficulty...